Venta y envío de libros

Inmobiliaria
Automóviles
Informática
Electrónica
Casa y Hogar
Turismo y Viajes
Publicaciones
Servicios
Trabajo
Otros anuncios
Anuncie sus servicios en el mayor sitio sobre España >> 
Venta de libros y envío a todo el mundo

CARTAS A LA DONA: 2 VOLUMS

ISBN: 9788498506860
L'edició de les missives inèdites que constitueixen aquest segon volum de les Cartas à la dona de Rossend Arús és totalment diferent de l'edició facsímil del primer, el que es va publicar el 1877. Aquest comprèn les darreres missives que Arús va escriure sobre el viatge imaginari de Pau Pi i Pla a l'Exposició de Filadèlfia i que es conserven a la Biblioteca Arús. Comparteixen amb les primeres el to incisiu i plenament festiu de la poesia d'Arús, però en difereixen pel fet que conserven el to provisional que caracteritza les versions manuscrites. Aquí i a l'igual del tom primer de les Cartas a la dona, s'ha respectat en tots els paràgrafs la grafia prefabriana que utilitzava Rossend Arús i, pel que fa als substantius anglesos o d'altra parla, inclosa la castellana, el mateix Arús va escriure que sols va atendre a la pronunciació, o sia, que va reproduir-los tal com per a ell sonaven i va destacar-los, a més, amb un subratllat que nosaltres també hem respectat. Hem introduït en canvi, signes de puntuació que no hi eren, creiem que per la rapidesa i provi-sionalitat del manuscrit i pel seu caràcter inacabat. En alguns casos, pocs, el lector trobarà un «[...]», que només indica que ha estat impossible desxifrar l'escriptura d'A-rús; demanem excuses per aquest fet. Pel que fa a l'elecció de les il·lustracions, no cal dir que les del segon volum són part de la nostra tasca editorial i no tenen res a veure amb les del primer. Respecte a les notes, cal avançar que són part del treball d'edició i és l'únic que no figura, per tant, als manuscrits de Rossend Arús. A més, hem restringit l'aparell crític amb la voluntat d'incloure només aquelles explicacions considerades indispensables. En alguns casos les notes identifiquen llocs, institucions, persones i personatges, en d'altres glossen o expliciten comentaris i al·lusions de Rossend Arús que requereixen informacions complementàries per ésser compreses adequadament pel lector d'avui. També de forma puntual, s'hi han inclòs algunes dades addicionals que tracen a grans trets aspectes fonamentals del marc històric i contex-tual.