Venta y envío de libros

Inmobiliaria
Automóviles
Informática
Electrónica
Casa y Hogar
Turismo y Viajes
Publicaciones
Servicios
Trabajo
Otros anuncios
Venta de libros y envío a todo el mundo

DARRER LLIBRE SOBRE LA CONQUESTA DE TERRA SANTA

ISBN: 9788484375098
Ramon Llull (1232-1316) és, per molts aspectes, una figura senyera del cristianisme i de la cultura catalana. Des de Mallorca, tot just arrabassada als musulmans, la seva passió per estendre la fe cristiana el portà tant a la més sublim contemplació com a la més agosarada recerca duna demostració racional de la veritat religiosa, mentre recorria els principals centres del poder i de la cultura en demanda dajut, i escrivia centenars de llibres. Comprendre com entenia mestre Ramon la missió, en les circumstàncies del seu temps, és, sens dubte, la millor manera per conèixer larrel que alimentà el seu sistema (lArt) i que donà sentit a la seva voluntat apassionada de donar la vida per lAmat. Les obres publicades en aquest volum hi poden ajudar. Aquests escrits són representatius dels diversos gèneres literaris que Ramon emprà per explicar la missió i per mostrar, duna manera pràctica, com es podia dur a terme. En especial el Liber de fine (1305) ens fa conèixer la vastitud del projecte lul·lià, encara ara alliçonador, malgrat les seves concessions a lesperit de lèpoca (la Croada), que avui no podem compartir. Escrites en llatí, aquestes obres lul·lianes es publiquen ara per primera vegada en traducció catalana.