Venta y envío de libros

Inmobiliaria
Automóviles
Informática
Electrónica
Casa y Hogar
Turismo y Viajes
Publicaciones
Servicios
Trabajo
Otros anuncios
Anuncie sus servicios en el mayor sitio sobre España >> 
Venta de libros y envío a todo el mundo

TERMODINAMICA ESTADISTICA-1 FONAMENTS I FUNCIONS DE PARTICIO

ISBN: 9788483017548
Aquest llibre és una introducció a la termodinàmica estadística i s'ha orientat de forma especial a aplicacions químiques. Ateses les dificultats, essencialment conceptuals, que presenta aquest cos teòric, en cada capítol es parteix d'una teoria general que s'amplia i s'exemplifica en els exercicis comentats. Els apèndixs han estat concebuts com a elements alternatius de consulta complementària. En adoptar aquest format es pretén aproximar el lector, de forma progressiva i també constructiva, al contingut de la disciplina mitjan‡ant una obra didàctica i autocontinguda. El text s'estructura en tres parts: la primera, de fonaments; la segona, dedicada al càlcul de funcions de partició, i la darrera, més extensa, d'aplicacions de la termodinàmica de l'equilibri. A part d'impartir una sèrie de conceptes d'aplicació general, l'objectiu més important que s'ha perseguit és que el lector s'apropi als continguts d'una part de la ciència que, tradicionalment, ha presentat dificultats tant en el moment de ser ensenyada pels docents com de ser entesa pels alumnes.